Unfortunately, due to the general transport situation, we are currently unable to deliver in all countries. We regret this very much!

Ochrana osobních údajů

1. Rozsah platnosti
1.1 Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují k používání internetových stránek shop-gral.com Tuto stránku provozuje Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Německo.
1.2 Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, zejména pokud jde o ochranu soukromí při zpracování a využívání těchto informací. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovány a používány v souladu s ustanoveními německého zákona „Telemediengesetz“ (TMG) a Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (ACT).

2. Automatizovaný sběr a zpracování údajů v prohlížeči
2.1 Náš server na každé stránce sbírá a automaticky a dočasně ukládá následující informace v souborech
protokolu serveru, které jsou prohlížečem přenášeny, pokud jste tuto možnost nedeaktivovali:
• IP adresa počítače vysílajícího požadavek
• požadavek klienta
• kód odezvy HTTP
• internetová stránka, ze které jste nás navštívili (odkazující URL)
• čas požadavku
• typ prohlížeče a jeho verze
• používaný operační systém vysílajícího počítače
Nedochází k osobní analýze ukládaných údajů. Tyto údaje poskytovatel není schopen přiřadit k určitým osobám. Zároveň nedojde k sloučení těchto údajů s dalším zdroji, pokud s tím nebudete souhlasit kupř. tím, že se přihlásíte k odběru novinek.
2.2 Popsaný sběr údajů provádí Piwik, open-source software pro statistickou analýzu přístupu uživatelů. Piwik používá cookies (viz oddíl 5). Informace o využívání naší internetové stránky, získané těmito cookies, budou uloženy na našem serveru v Německu. IP adresa požadavku je okamžitě po zpracování krácena a pro účely uložení se stává anonymní.

Vzhledem k tomu, že Piwik je z technických důvodů provozován na jiné doméně než tato internetová stránka, je jeho provozování možné pouze v tom případě, že prohlížeč přijímá cookies třetí strany. Pokud chcete službě Piwik zabránit v analýze dat, můžete ve vašem prohlížeči nastavit hlavičku DNT (funkce „Do Not Track“).

3. Sběr a zpracování dobrovolně sdělených údajů
3.1 Sdělíte-li nám osobní informace e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek (jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa), děje se tak obecně na základě dobrovolnosti. Tato data se používají ke zpracování smluvního vztahu, abychom mohli zpracovat vaše dotazy, příp. vaše objednávky, na vlastní průzkum trhu a názorů zákazníků i na vlastní inzerci zasílanou poštou a e-mailem. Nedochází k jakémukoli dalšímu využívání, zejména zpřístupnění údajů třetím osobám za účelem reklamy, průzkumů trhu nebo veřejného mínění.
3.2 Pokud se chcete přihlásit k odběru našich novinek, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a můžete dobrovolně poskytnout své jméno. Společně s vaší e-mailovou adresou se dále shromažďují a ukládají data, která váš prohlížeč automaticky poskytuje (operační systém, typ prohlížeče a verze, odkazující URL a vaše IP adresa). Tyto údaje jsou používány pouze pro komunikaci s vámi jako součást rozesílání novinek. Přihlášením k odběru novinek souhlasíte s tím, že ukládáme výše uvedené údaje. K žádnému dalšímu využívání údajů nedochází. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a v budoucnu již žádné zprávy nedostanete. Vaše odhlášení můžete provést změnou nastavení zasílání novinek na našich webových stránkách.

4. Poskytování třetím stranám
4.1 Osobní údaje, které jste nám poskytli, nebudou předány třetím stranám. K poskytnutí může dojít pouze:
– v rámci vámi daného souhlasu
– v rámci zpracování vašich požadavků, vašich objednávek a využívání našich služeb oprávněnými subdodavateli, kteří obdrželi požadované údaje pouze k provedení tohoto úkolu
– jako součást zpracování údajů z objednávek v souladu s § 11 Spolkového zákona na ochranu údajů poskytovatelům služeb podle ustanovení tohoto zákona
– v rámci plnění zákonných povinností k příslušným orgánům.

5. Cookies
Internetové stránky využívají cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy lokálně ve vašem prohlížeči. Cookies se používají zejména pro rozpoznání ze strany internetového prohlížeče a dále pro řízení relace a pro statistickou analýzu. Tato cookies neobsahují žádné osobní údaje. Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, aby se vám žádné cookies na pevném disku neukládaly, nebo můžete již uložené cookies vymazat. Při nastavení ukládání cookies a jejich mazání prosím postupujte podle pokynů nápovědy vašeho prohlížeče.

6. Právo na informace
Na základě písemné žádosti nebo e-mailem vám rádi bezplatně zašleme informace o uložených údajích, které jsme o vás obdrželi prostřednictvím internetové schránky. Zašlete prosím svůj písemný požadavek do Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart nebo na emailovou adresu info@gral.de.
Kromě toho máte v souladu s právními předpisy právo na opravu, zablokování a odstranění vašich osobních údajů.