Všeobecné obchodní podmínky (AGB) nadace Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart

platná od: 28.11.2022

1. Rozsah platnosti

1. Následující smluvní podmínky se vztahují na všechny obchodní vztahy mezi vámi jako zákazníkem a námi, nadací Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Německo (dále jen "Nadace", "my", "nás"). Rozhodující je verze našich všeobecných obchodních podmínek platných v době objednávky.

2. Odchylné podmínky zákazníka se neuznávají, pokud s jejich platností nesouhlasíme výslovně písemně.

3. Naše nabízené zboží a služby jsou zaměřené na spotřebitele. Pro účely těchto podmínek je "spotřebitelem" jakákoli fyzická osoba, která uzavírá smlouvu za účelem, kterým nelze přisoudit převážně ani její obchodní, ani samostatné profesionální činnosti (§ 13 BGB).

2. Uzavření smlouvy

1. Prezentace zboží a služeb nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy. Zadáním objednávky podáte závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy o objednaném zboží a službách.

2. S výjimkou objednávek, kdy jste vybrali způsob platby předem (Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, kreditní kartou nebo Paypalem) je při expedici zboží kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy je vám objednaná položka odeslána. Při objednávání digitálního obsahu se smlouva uzavírá jeho poskytnutím ke stažení a zasláním faktury. Potvrzení o přijetí vaší objednávky není přijetím vaší nabídky. Slouží pouze pro vaši informaci, že objednávka došla.

3. Ceny, náklady na dopravu, podmínky doručení

1. Není-li dohodnuto jinak, platí ceny platné v den uzavření smlouvy a uvedené na našich webových stránkách. Prodlení nastane 30 dní po fakturaci. Všechny ceny jsou konečné, včetně zákonné DPH.

2. Při objednávání přepravních produktů platí vedle ceny produktu následující náklady na dopravu:

země náklady na dopravu
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
EU 0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
svět 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR

3. Pro objednávku produktů ke stažení nevznikají žádné náklady na dopravu. Získané produkty ke stažení jsou kdykoli k dispozici prostřednictvím odkazů ke stažení zaslaných e-mailem nebo poskytnuté ve vašem uživatelském účtu pod položkou "Moje položky ke stažení":

https://cs-international.poselstvigralu.org/downloadable/customer/products/

Možnost opětovného stažení je dobrovolná služba, kterou můžeme kdykoli změnit, přerušit nebo ukončit.

4. Naše dodací lhůty

Dodací lhůta v rámci Německa činí 1 až 3 pracovních dnů pro produkty přepravy, 5 až 12 pracovních dnů pro zásilky do jiných členských států Evropské unie (EU) a Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) a 15-30 pracovních dnů do jiných zemí.

5. Způsoby platby a platební podmínky

1. Platby mohou být v zásadě provedeny kreditní kartou, internetovou platební službou (PayPal) nebo při platbě na fakturu bankovním převodem na účet Nadace uvedený na faktuře, a to za následujících podmínek:

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, Platební karta: Platba platební kartou probíhá prostřednictvím společnosti Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Canal Dock, Dublin, Irsko.

3. PayPal: Pokud zvolíte způsob platby "PayPal", platba bude zpracována společností PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.. Na PayPal budete přesměrováni po kliknutí na tlačítko "Koupit nyní". Po zpracování platby PayPalem budete přesměrováni zpět do našeho obchodu.

4. Faktura: S doručením obdržíte fakturu. Částka faktury musí být zaplacena do 30 dnů na číslo účtu uvedené na faktuře.

6. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení všech pohledávek spojených s objednávkou. Pokud jste se platbou zpozdili více než 10 dní, máme právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží.

7. Záruka

1. Platí zákonné záruční předpisy.

2. Za škody odpovídáme pouze v případě písmen a) až d) takto:

(a) neomezeně odpovídáme za škody na životě, těle a / nebo zdraví, jakož i za úmyslné nebo hrubé nedbalostní škody;

(b) za škody vzniklé v důsledku nedodržení jakýchkoli písemných záruk odpovídáme v rozsahu vašich zájmů jako kupujícího, které byly předmětem záruky a byly nám v době vydání záruky známé;

(c) v případech odpovědnosti za výrobek odpovídáme v rozsahu dle zákona o odpovědnosti za výrobek;

(d) za porušení základních smluvních povinností z důvodu lehké nedbalosti je vzniklá odpovědnost za škodu omezena na rozsah škody, se kterou jsme museli typicky počítat za okolností známých v době uzavření smlouvy. Základními smluvními závazky jsou ty základní závazky, které byly rozhodující pro uzavření vaší smlouvy a jejichž dodržování jste měli nárok důvěřovat.

3. Dále je jakákoli odpovědnost za škodu z jakéhokoli důvodu na naší straně vyloučena.

4. V případech uvedených v odstavci 1 písm. d) se nároky na náhradu škody a náhrady výdajů promlčí za dvanáct měsíců. Platnost promlčení začíná v souladu s § 199 BGB.

5. Pokud je naše odpovědnost podle těchto ustanovení vyloučena, platí toto i pro odpovědnost našich orgánů a výkonných a odpovědných zástupců, zejména zaměstnanců.

8. Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez uvedení důvodu. Lhůta na odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní a začíná

- pro digitální obsah (elektronické knihy, MP3) - od data uzavření smlouvy,

- ve smlouvách o dodání zboží v den, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzala poslední zboží.

 

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Stiftung Gralsbotschaft Deutschland, pobočka Ditzingen, Schuckertstraße 8, 71254 Ditzingen, Německo, Telefon: + 49 (0)7156 9532-15, Fax: + 49- (0) 7156-18663, E-Mail: info@gral.de) informovat prostřednictvím jednoznačného oznámení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený ukázkový formulář odstoupení, který se však nevyžaduje.

K dodržení lhůty pro odstoupení stačí, abyste před uplynutím lhůty stačili oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odeslat.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, neprodleně vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů, pokud jste zvolili jiný způsob dopravy, než nejvýhodnější standardní způsob doručení, který obvykle volíme), a to nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro toto vrácení platby používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi není výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebude účtován poplatek za vrácení platby. Vrácení platby můžeme pozdržet, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží je nutné vrátit neprodleně, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnácti dnů.

Ponesete bezprostřední náklady na zpětné zaslání zboží.

Musíte zaplatit jen za případnou ztrátu hodnoty zboží, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro posouzení povahy, vlastností a fungování zboží.

9. Podrobné informace o vašich objednávkách v internetovém obchodě

1. Při objednávání prostřednictvím našeho online obchodu proces objednávání zahrnuje následující kroky:

Vyberte požadované zboží a vložte je do nákupního vozíku.

Klikněte na "Můj košík" a zkontrolujte nákup. Zde můžete měnit množství, vybrat položky a použít kuponové kódy.

Klikněte na tlačítko „Koupit nyní“. Poté budete vyzváni k volbě přihlášení k existujícímu uživatelskému účtu, provedení objednávky jako host bez registrace (to je možné pouze v případě, že v košíku nejsou žádné produkty ke stažení) nebo registrace. V případě potřeby si můžete znovu vyžádat zapomenutá hesla.

Zadejte fakturační a doručovací adresu. Tyto dvě adresy se mohou lišit. Pokud jsou v nákupním košíku pouze produkty ke stažení, adresa doručení je vynechána.

Nyní obchod vypočítává náklady na dopravu na základě vašich informací o adrese. Pokud jsou v nákupním košíku pouze produkty ke stažení, tento krok je vynechán.

V dalším kroku můžete vybrat požadovanou platební metodu.

V posledním kroku před objednáním máte příležitost k tomu, abyste před zasláním objednávky ještě jednou zkontrolovali všechny údaje (jméno, adresu, způsob platby, objednané produkty), předtím než objednávku odešlete souhlasem se smluvními podmínkami a kliknutím na odkaz "Koupit nyní". Pokud chcete upravit výběr produktu, klikněte na tlačítko "Změnit nákupní košík". Chcete-li změnit data adresy a způsob platby, klikněte na příslušný krok objednávkového procesu.

2. Produkty ke stažení jsou vám k dispozici okamžitě po obdržení potvrzení o platbě poskytovatelem platebního systému prostřednictvím odkazů na stažení obsažených v potvrzovacím e-mailu nebo v uživatelském účtu v sekci „Moje položky ke stažení“.

3. Smluvní jazyk je jazyk, ve kterém jsou smluvní podmínky, které jsou vám zobrazeny v průběhu procesu objednávky a které jsou vám zaslány e-mailem po dokončení objednávkového procesu. Uložíme text smlouvy a zašleme vám údaje objednávky a naše smluvní podmínky e-mailem. Jinde smluvní text není k dispozici.

Při objednávání produktů ke stažení obdržíte fakturu e-mailem.

Současně platné smluvní podmínky lze kdykoli zobrazit na adrese: https://cs-international.poselstvigralu.org/gtc

4. Pokud jste v našem obchodě registrováni jako zákazník, můžete své předchozí objednávky zobrazit ve svém uživatelském účtu v části „Moje objednávky“:
https://cs-international.poselstvigralu.org/sales/order/history/

10. Ochrana osobních údajů

Pro provedení uzavřené smlouvy je nutné použít vaše osobní údaje. Podrobnosti o shromážděných údajích a jejich použití naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

11. Identita poskytovatele, kontaktní informace

1. Poskytovatelem je

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49-(0)7156-9532-15
Fax: +49-(0)7156-18663
E-mail: info@gral.de

DIČ: DE 147839347

Představenstvo: Michael Oort

2. Reklamace lze podat na výše uvedené adrese.

12. Online řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (Online-Streitbeilegung - OS). Tato platforma je určena jako kontaktní místo pro mimosoudní urovnávání sporů týkajících se smluvních závazků z online kupních smluv a smluv o poskytování online služeb.

Platforma je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nejsme povinni a v zásadě ani ochotni se účastnit řízení o urovnání sporů před spotřebitelským rozhodčím orgánem.

13. Závěrečná ustanovení

1. Na veškeré spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé na základě této smlouvy se vztahují německé právní předpisy s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží. Pokud jste spotřebitelem, tato volba práva se použije pouze v rozsahu, v jakém nenarušuje žádné závazné platné předpisy ochrany spotřebitele ve státě, v němž jste jako spotřebitel měl své obvyklé bydliště v době své objednávky.

2. Dílčí nebo úplná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek nemá vliv na platnost zbylých ustanovení.

 

14. Formulář odstoupení od smlouvy

Adresát
Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
71254 DITZINGEN
NĚMECKO

Telefon: +49-(0)7156-9532-15
Fax: +49-(0)7156-18663
E-mail: info@gral.de

Tímto odstupuji od mnou / námi uzavřené smlouvy o koupi následujících výrobků / služeb (*):

 

 

 

Objednáno dne:

 

obdrženo dne:

 

Jméno spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pro písemné sdělení):

 

 

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte.