Unfortunately, due to the general transport situation, we are currently unable to deliver in all countries. We regret this very much!

Náklady na zaslání

Při objednávce zasílaných produktů jsou k cenám příslušných produktů připočítávány následující náklady na zaslání:

0 EUR za zaslání v rámci Německa.

8,50 EUR za zaslání do jiných členských zemí Evropské unie (EU).

12,50 EUR za zaslání do zemí mimo EU.